Všeobecné informácie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základy tvorby natívnych mobilných aplikácií pre operačný systém Android v objektovo-orientovanom jazyku Java. Absolventi predmetu získajú praktické skúsenosti s programovaním aplikácií pre chytré zariadenia, ktoré si vďaka špecifickým vlastnostiam a obmedzeniam vyžadujú osobitý prístup pri ich tvorbe.

Študent prospeje a úspešne získa klasifikovaný zápočet, keď splní podmienku min. 51 bodov v celkovom hodnotení.

Cvičenia / Semináre

Cvičenia sú online, alebo v miestnosti č.010 na Vysokoškolskej, 4.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod do prostredia Android Studio
2.Základné stavebné prvky Android aplikácie
3.Grafické prvky Android aplikácie
4.Oprávnenia aplikácie a použitie externých knižníc
5.---
6.---
7.GPS, Mapy a Geolokalizácia
8.GPS, Mapy a Geolokalizácia 2
9.Zoznamy a trvalé úložiska dát
10.Spracovanie prijatých dát z REST API služieb
11.
12.
13.

Podklady a užitočné zdroje