Ing. Tomáš Adam


Oblasti odborného záujmu

  • Deep learning
  • Vývoj mobilných aplikácií
  • Bezpilotné letecké systémy
  • Programovací jazyk Java / Swift
  • Programovací jazyk Python / C# / C++

O Mne

Som interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je doc. Ing. František Babič, PhD. Téma mojej dizertačnej práce je: Tvorba rozhodovacích modelov pre diagnostické procesy.

  • V roku 2019 som ukončil 1. stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému: Mobilná aplikácia pre konfiguráciu drona, pod vedením  Ing. Vladimír Gašpar, PhD.. 
  • V roku 2021 som ukončil 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Bezpilotné lietajúce systémy v inšpekčnom procese, pod vedením  doc. Ing. František Babič, PhD.. 

Výučba zimný / letný semester

Vývoj mobilných inteligentných riešení

Zimný semester, 3. Bc.

Analýza a návrh informačných systémov II

Letný semester, 2. Bc.

Publikácie

Projekty

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Top